"Vanredne situacije u Republici Srbiji – dosadašnja iskustva"

28.03. u Hotelu Palace, u Beogradu, održan je jednodnevni informativni seminar, na temu „Vanredne situacije u Republici Srbiji – dosadašnja iskustva“. Predavači na seminaru su bili:
 
- Predrag Marić, MUP, pomoćnik ministra MUP, Načelnik sektora za vanredne situacije;
- Sanja Vuksanović Žugić, MUP, Načelnik uprave za upravljanje rizicima;
- Živko Babović, MUP, Zamenik načelnika uprave za civilnu zaštitu;
- Goran Nikolić, MUP, Načelnik uprave za vatrogasno spasilačke jedinice.

Seminaru su prisustvovali mnogobrojni predstavnici lokalnih samouprava, javnih preduzeća kao i predstavnici vodećih kompanija u Srbiji.

Uvodnu reč na seminaru imao je gospodin Zoran Ignjić, lice zaduženo za zastupanje Udruženja za vanredne situacije Republike Srbije. G-din Ignjić je u svom izlaganju, kroz kratku prezentaciju, učesnike seminara upoznao za ciljevima Udruženja i aktivnostima kojima će se Udruženje u budućnosti baviti.

Jedan od sledećih koraka Udruženja, jeste organizacija konferencije na temu vanrednih situacija, sa međunarodnim učešćem. Konferencija će biti prilika da se sa zemljama iz okruženja, podele iskustva iz oblasti vanrednih situacija i otvori put za dalju saradnju. Slike sa seminara možete pogledati u galeriji: