"STRUČNA OBUKA ZA IZRADU PLANA ZAŠTITE OD UDESA"

Udruženje za Vanredne situacije Republike Srbije je dobilo saglasnost od MUP-a za organizaciju seminara na temu „Stručna obuka za izdradu plana zaštite od udesa“ uz stručnu podršku sektora za Vanredne situacije.
Seminar je održan 21. aprila 2015. godine u hotelu Palace, u Beogradu, uz prisustvo predstavnika lokalne samouprave, javnih preduzeća, predstavnika crvenog krsta Srbije i drugih pravnih lica.
Predavači:

  • Sanja Vuksanović Žugić – MUP, Načelnik Uprave za upravlјanje rizikom
  • Violeta Matić – MUP, Inspektor za koordinaciju izrade procene rizika i plana zaštite od tehničko tehnoloških nesreća
  • Nina Mijatović – MUP, Inspektor za koordinaciju izrade procene rizika i plana zaštite od tehničko tehnoloških nesreća

U toku dosadašnjeg rada Udruženja kao i niz konsultacija sa javnim i privatnim sektorom, Udruženje je došlo do zaključka o neophodnosti organizovanja informativno - instruktivnog seminara a kada je u pitanju izrada Planova zaštite od udesa.

Razlog za organizovanje ovog informativno - instruktvini seminara jeste činjenica da se tokom određenog perioda izrade pomenute dokumentaicije, javljali problemi oko samog načina izrade iz čega proističu dugački rokovi od po nekoliko meseci a u pojedinim slučajevima više od godinu dana kao i činjenica da do sada nije javno prezentovana izrada pomenute dokumentacije.

Učesnicima je prezentovano sve ono što je neophodno da znaju kada je u pitanju izrada Plana zaštite od udesa i što je najvažnije, predavači su kroz primere studije slučaja i izrade najgoreg mogućeg scenarija pokazali kako da se pravilno uradi Plan zaštite od udesa.

Seminar je imao veliki odziv i zainteresovanost, pa će se u narednom periodu, tačnije 22.5.2015. organizovati ponovo u hotelu Palas, u Beogradu.

Za detaljnije informacije pozovite 021/65-26-715