RUSKO - SRPSKI HUMANITARNI CENTAR - NIŠ

NAUČNO - PRAKTIČNA KONFERENCIJA

 

Na poziv Srpsko-ruskog humanitarnog centra i Niškog Univerziteta U petak, 24. aprila, u Nišu predsednk Udruženja mr Zoran Ignjić i programski direktor Udruženja dr Proda Šećerov, prisustvovali su demonstraciji mogućnosti Centra za upravljanje u kriznim situacijama Srpsko-ruskog humanitarnog centra sa uspostavljanjem videokonferencijske veze sa Nacionalnim centrom za upravljanje u kriznim situacijama MČS-a Rusije ( g. Moskva) i Centrom za koordinaciju u kriznim situacijama Međunarodne organizacije civilne zaštite ( g. Ženeva, Švajcarska).

Naučno-praktična konferencija pod nazivom  „Organizacija uzajamnog delovanja nacionalnih službi spasavanja država Balkanskog regiona pri upozoravanju i otklanjanju vanrednih situacija prirodnog i tehnogenog karaktera.“ održana je na Niškom Univerzitetu.

Pre konferencije, izvršena je  predaja savremene vatrogasno-spasilačke tehnike (robotizovani kompleksi za gašenje požara, vatrogasna i spasilačka vozila, automobili-džipovi) od strane Ruske Federacije, odeljenjima MUP-a Srbije nakon čega je održana demonstracija snaga i sredstava Srpsko-ruskog humanitarnog Centra i Crvenog Krsta Srbije pri otklanjanju vanredne situacije na objektu „Naftne industrije Srbije“ (NIS), koji se nalazi u neposrednoj blizini Centra.

Na održanoj  konferenciju bili su prisutni kodirekotr Srpsko-ruskog humanitarnog centra gospodin Safjanov Viktor Vikotrovič,  Aleksandar Čepurin i ambasadori drugih država Balkanskog regiona, zamenik Ministra unutrašnjih poslova Srbije – načelnik Sektora za vanredne situacije, Predrag Marić, rukovodstvo MČS-a Rusije (putem videokonferencije), rukovodioci spasilačkih službi država Balkanskog regiona, rukovodioci predstavništava međunarodnih organizacija, akreditovanih u Beogradu, rukovodstvo grada Niša, a takođe, rukovodstvo srpskih i ruskih univerziteta.

Konferenciju je otvorio gospodin Safjanov Viktor Viktorovič sa temom "Interakcija nacionalnih službi država Balkanskog regiona i Srpsko-ruskog humanitarnog centra u oblasti vanrednog humanitarnog reagovanja".

Katastrofalne poplave 2014-godinu dana kasnije ( Marić Predrag,pomoćnik Ministra unutrašnjih poslova,načelnik sektora za vanredne situacije).

Sistem 112-primena savremenih,organizacijiskih i tehničkih rešenja  ( Nedeljković Slobodan,pomoćnik Ministra unutrašnjih poslova,načelnik Sektora za analitiku,telekomunikacije i informacione tehnologije).

Sistem 112 u Rusiji. Organizacija pripreme stručnjaka za sustem 112 u Sankt-Peterburškom univerzitetu DPS MČS Rusije ( Kanisev Pavel Viktorovič-zamenik načelnika Instituta za razvoj /po naučnom i inovacionom radu/ Sankt-Peterburškog univerziteta DPS MČS Rusije,kandidat pedagoških nauka,potpukovnik unutrašnje službe).

Razvoj međunarodne saradnje Akademije civilne zaštite MČS Rusije po pitanju dodatnog stručnog obrazovanja/usavršavanja/ pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica u oblasti organizacije civilne zaštite,sprečavanja  otklanjanja vanrednih situacija ( Simonov Vitalij Valerjevič,dekan fakulteta za pripremu rukovodećih kadrova Akademije civilne zaštite MČS Rusije,magistar vojnih nauka,docent).

Opšti i lokalni problemi obnove ( Petrović Žarko,Menadžer projekta u oblasti rizika od katastrofa UNDP).

Neki od problema i iskustva organizacija interakcije snaga opšteg i specijalnog izviđanja ruskog sistema za vanredne situacije tokom otklanjanja vanrednih situacija ( Kuzmin Anton Aleksandrovič,kandidat vojnih nauka,docent,načelnik katedre operativnog upravljanja Akademije civilne zaštite).

Požarni rizici u svetu i u Republici Srbiji ( Mlađan Dragan,doktor nauka,profesor Kriminalističko-policijske akademije).