Proslava dana civilne zaštite u MUP - sektoru za vanredne situacije