“U susret reformama zakona o vanrednim situacijama”


Udruženje za vanredne situacije Republike Srbije uz saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP-a) i stručne podrške Sektora za vanredne situacije održalo je seminar na temu “ U susret reformama zakona o vanrednim situacijama”.

Seminar je održan 19. maja u hotelu Palas u Beogradu, uz prisustvo predstavnika javnih preduzeća, lokalnih samouprava, opština i drugih pravnih lica. Realizovan je sa ciljem da se javnost upozna sa aktuelnim reformama Zakona o vanrednim situacijama.

Učesnici na seminaru imali su priliku da od pomoćnika ministra unutrašnjih poslova, načelnika sektora za vanredne situacije čuju razloge za nacrt zakona kao i objašnjenja za predložene izmene i novine nacrta.

Predavači na seminaru su bili predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, predstavnik Fakulteta bezbednosti u Beogradu i predstavnik Udruženja za vanredne situacije RS:

  • - Predrag Marić - MUP, Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova, Načelnik sektora za vanredne situacije
  • - Živko Babović - MUP, Sektor za vanredne situacije, zamenik načelnika Uprave za civilnu zaštitu
  • - Dr Zoran Jeftić - Fakultet bezbenosti Beograd
  • - Dr Proda Šećerov - Udruženje za vanredne situacije Republike Srbije, Programski direktor Udruženja

Po oceni učesnika, seminar je zadovoljio njihova očekivanja i dobili su sve neophodne informacije koje su neophodne za razumevanje i implementiranje svih predstojećih reformi Zakona o vanrednim situacijama.