"Predstavljanje zakona o izmenama i dopunama zakona o BZR
i druga pitanja iz oblasti BZR"

Udruženje za vanredne situacije Republike Srbije održao je jednodnevni – informativni seminar u hotelu Palace u Beogradu 09.11.2015. godine pod nazivom “Predstavljanje zakona o izmenama i dopunama zakona o BZR i druga pitanja iz oblasti BZR.″
 
Učesnici na seminaru imali su priliku da od Vere Božić Trefalt - direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, čuju predstavljanje izmena i dopuna Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu koji je usvojen 03.11.2015.
 
Predavač je na seminaru kroz interaktivnu komunikaciju sa učesnicima diskutovao o prezentovanju svih odredbi novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.
 
Seminar su pohađali mnogobrojni predstavnici lokalnih samouprava, javnih preduzeća i vodećih kompanija u Srbiji.
 
Po oceni učesnika, seminar je zadovoljio njihova očekivanja i dobili su sve potrebne informacije koje su neophodne za razumevanje  i implementiranje.
 
Seminar je bio izuzetno posećen, i na naše veliko zadovoljstvo dobili smo veoma dobre ocene od strane učesnika što se tiče organizacije samog seminara, tako i kvaliteta predavača i samog sadržaja seminara.