Predstavljanje izmena i dopuna Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu
i podzakonskih propisa

Udruženje za vanredne situacije Republike Srbije održalo je jednodnevni – informativni seminar u hotelu Palace u Beogradu 29.01.2016. godine pod nazivom “Predstavljanje izmenama i dopunama Zakona o o bezbednosti i zdravlju na radu i podzakonskih propisa.″
 
Predavač na seminaru je bila gospođa Vera Božić – Trefalt, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu. Seminar je bio osmišljen kao interaktivna komunikacija predavača sa učesnicima. Diskutovalo se o prezentovanju svih odredbi novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. Razlozi za donošenje izmena i dopuna Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu su osim otklanjanja utvrđenih nedostataka u današnjem radu i potreba za usaglašavanjem sa drugim Zakonima, kao i direktivama EU. Prava najosetljivije grupacije (trudnice, žene koje doje, mladi) će biti definisana u narednom periodu putem Pravlnika. Izrada pravilnika o pružanju prve pomoći je u izradi. Na seminaru se diskutovalo o Zakonu o tehničkim zahtevima i mašinama koje moraju da imaju tehnički zapis, kao i o Bezbednosnom listu i obavezama poslodavca i snabdevača u vezi sa tim. U toku je izada Pravilnika o buci, gde će se smanjiti nivo dozvoljenih decibela (dB).
 
Spisak podzakonskih propisa koji su doneti, a čije su izmene i dopune proistekle donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS”, broj 91/15)
 
1. Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini („Službeni glasnik RS”, broj 102/15);  
2. Pravilnik o izmeni Pravilnika o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta („Službeni glasnik RS”, broj 102/15);  
3. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanjnja uslova radne okoline („Službeni glasnik RS”, broj 102/15);  
4. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu („Službeni glasnik RS”, broj 102/15);  
5. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu („Službeni glasnik RS”, broj 102/15);  
6. Pravilnik o izmenama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme z rad („Službeni glasnik RS”, broj 102/15);  
7. Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju azbestu („Službeni glasnik RS”, broj 108/15);
 
Po oceni učesnika, seminar je zadovoljio njihova očekivanja i dobili su sve potrebne informacije koje su neophodne za razumevanje i implementiranje.
 
Seminar je bio izuzetno posećen, koji su pohađali mnogobrojni predstavnici lokalnih samouprava, javnih preduzeća i vodećih kompanija u Srbiji. Na naše veliko zadovoljstvo dobili smo veoma dobre ocene od strane učesnika što se tiče organizacije samog seminara, tako i kvaliteta predavača i samog sadržaja seminara.