Primena Zakona o ozakonjenju objekata

Udruženje za vanredne situacije Republike Srbije održalo je jednodnevni – informativni seminar u hotelu Palace u Beogradu 26.02.2016. godine pod nazivom “Primena Zakona o ozakonjenju objekata.″
 
Predavač na seminaru je bila gospođa Darinka Đuran pomoćnik ministra u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Seminar je bio osmišljen kao interaktivna komunikacija predavača sa učesnicima. Diskutovalo se o prezentovanju Zakona o ozakonenju objekata, o uslovima, postupku i načinu ozakonjenja objekata, kao i o uslovima izdavanja rešenja o ozakonjenju, pravnim posledicama ozakonjenja i o drugim pitanjima od značaja za ozakonjenje objekata. Predavač je kroz interaktivnu komunikaciju sa učesnicima odgovarao na sva njihova pitanja i nejasnoće vezane za najnovija rešenja Zakona o ozakonjenju objekata, implementaciju Zakona i praktičnu primenu, postupak i način ozakonjenja objekata, popis (evidencija) nezakonito izgrađenih objekata.
 
Po oceni učesnika, seminar je zadovoljio njihova očekivanja i dobili su sve potrebne informacije koje su neophodne za razumevanje i implementiranje.
 
Seminar je bio izuzetno posećen, a pohađali su ga mnogobrojni predstavnici lokalnih samouprava, javnih preduzeća i vodećih kompanija u Srbiji. Na naše veliko zadovoljstvo dobili smo veoma dobre ocene od strane učesnika što se tiče organizacije samog seminara, tako i kvaliteta predavača i samog sadržaja seminara.