Primena Zakona o ozakonjenju objekata i primena elektronskih građevinskih dozvola
i rešavanja tehničkih i pravnih pitanja.


 
Udruženje za vanredne situacije Republike Srbije održalo je jednodnevni – informativni seminar u hotelu Palace u Beogradu 18.03.2016. godine pod nazivom “Primena Zakona o ozakonjenju objekata i primena elektronskih građevinskih dozvola i rešavanja tehničkih i pravnih pitanja.″
 
Učesnici na seminaru su imali priliku da od gospođe Darinke Đuran - pomoćnik ministra u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, čuju predstavljanje primena Zakona o ozakonjenju objekata i primena elektronskih građevinskih dozvola i rešavanja tehničkih i pravnih pitanja. Predavač je na seminaru kroz interaktivnu komunikaciju sa učesnicima prezentovao primene Zakona o ozakonenju objekata, o uslovima, postupku i načinu ozakonjenja objekata, kao i o uslovima izdavanja rešenja o ozakonjenju, pravnim posledicama ozakonjenja i o drugim pitanjima od značaja za ozakonjenje objekata. Pored diskusije o primeni Zakona o ozakonjenju objekata, postupku i načinu ozakonjenja objekata, odnosno delova objekata izgrađenih bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, uslovi za izdavanje rešenja o ozakonjenju, pravne posledice ozakonjenja, takođe se diskutovalo i o primeni elektronskih građevinskih dozvola i rešavanje tehničkih i pravnih pitanja.
 
Seminar je bio izuzetno posećen, a pohađali su ga mnogobrojni predstavnici lokalnih samouprava, javnih preduzeća i vodećih kompanija u Srbiji. Na naše veliko zadovoljstvo dobili smo veoma dobre ocene od strane učesnika što se tiče organizacije samog seminara, tako i kvaliteta predavača i samog sadržaja seminara.
 
Po oceni učesnika, seminar je zadovoljio njihova očekivanja i dobili su sve potrebne informacije koje su neophodne za razumevanje i implementiranje.