Nova zakonska regulativa iz oblasti zaštite životne sredine - prava i obaveze privrednih subjekata


 
Udruženje za vanredne situacije Republike Srbije održalo je jednodnevni – informativni seminar u hotelu Palace u Beogradu 08.04.2016. godine pod nazivom NOVA ZAKONSKA REGULATIVA IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE –prava i obaveze privrednih subjekata-.
 
Seminar je bio namenjen stručnjacima koji se bave pitanjima zaštite životne sredine, otpadom, bezbednošću i zdravlju na radu. Učesnici su saznali nove zakonske odredbe koje su nedavno usvojene, kao i koji su novi termini i definicije uvedeni u pravni sistem naše zemlje kada je u pitanju zaštita životne sredine i upravljanje otpadom (nus – proizvod...), potom, kako da što jednostavnije privredni subjekti ispune zakonske obaveze i kako da ostvare svoja prava kada su u pitanju pomenute oblasti zaštite životne sredine.
 
Učesnici na seminaru su imali priliku da od Predstavnika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, čuju predstavljanje nove zakonske regulative iz oblasti zaštite životne sredine. Predavači na seminaru su govorili o Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom i izmena Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu. Kraj seminara je bio predviđen za interaktinu komunikaciju, gde su učesnici na seminaru imali mogućnost postavljanja pitanja.
 
Seminar je bio izuzetno posećen, a pohađali su ga mnogobrojni predstavnici lokalnih samouprava, javnih preduzeća i vodećih kompanija u Srbiji. Na naše veliko zadovoljstvo dobili smo veoma dobre ocene od strane učesnika što se tiče organizacije samog seminara, tako i kvaliteta predavača i samog sadržaja seminara.
 
Po oceni učesnika, seminar je zadovoljio njihova očekivanja i dobili su sve potrebne informacije koje su neophodne za razumevanje i implementiranje.