Iskustva iz oblasti vanrednih situacija Republike Srbije


 
Nakon pokazatelja i iskustva u proceni ugroženosti u jednicama lokalne samouprave kao i u dogradnji sistema obaveštavanja i javnog uzbunjivanja za teritoriju grada Beograda, Udruženje za vanredne situacije Republike Srbije održalo je jednodnevni – informativni seminar u hotelu Palace u Beogradu 14.04.2016.godine, na kome se želelo prikazati iskustvo u proceni ugroženosti, izradi karte rizika na GIS-u i prikaz na Web-u, kao i iskustvo u dogradnji sistema obaveštavanja i javnog uzbunjivanja za teritoriju grada Beograda kao model za sve ostale lokalne samouprave i subjekte.
 
Cilj seminara je između ostalog bio da se:
 
• Sagledaju i iskoriste pozitivna iskustva u proceni ugroženosti i korišćenju podataka iz procene ugroženosti u izradi karte rizika i prikaz na GIS-u i na WEB-u za teritoriju grada Beograda;
 
• Sistem ranog upozorenja RHMZ;
 
• Prikaz iskustva u dogradnji sistema obaveštavanja i javnog uzbunjivanja za teritoriju grada Beograda sa ciljem uspostavljanja sistema ranog upozorenja;
 
• Iskustva u izgradnji sistema obaveštavanja i uzbunjivanja u PD „Tigar Pirot";
 
• Sagledaju funkcije i tehnologija jednog od sistema javnog uzbunjivanja za teritorije lokalnih samouprava;
 
• Sagleda demo verzija aplikacije za elektronsku sednicu štaba za vanredne situacije.
 
Seminar je realizovan sa ciljem da se ovlašćena i osposobljena lica za zaštitu i spasavanje u Republici Srbiji, kao i predstavnici lokalnih samouprava upoznaju sa iskustvima iz oblasti vanrednih situacija. Seminar je imao odličan odziv i zainteresovanost kod učesnika i po njihovoj oceni seminar je zadovoljio njihova očekivanja i dobili su sve potrebne informacije koje su neophodne za razumevanje i implementiranje.
 
Na naše veliko zadovoljstvo dobili smo veoma dobre ocene od strane učesnika što se tiče organizacije samog seminara, tako i kvaliteta predavača i samog sadržaja seminara.