Aktuelni problemi bezbednosti i zdravlja na radu
- Praktična primena novih pravilnika sa osvrtom na postojeće pravilnike


 
Udruženje za vanredne situacije Republike Srbije održalo je jednodnevni – informativni seminar u hotelu Palace u Beogradu 25.05.2016. godine pod nazivom “Aktuelni problemi bezbednosti i zdravlja na radu - Praktična primena novih pravilnika sa osvrtom na postojeće pravilnike„
 
Predavač na seminaru je bila gospođa Vera Božić – Trefalt, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu. Seminar je bio koncipiran u vidu interaktivne komunikacije predavača sa učesnicima, s ciljem prezentovanja praktične primene novih pravilnika sa osvrtom na postojeće pravilnike. Na seminaru su bili razrađeni praktični aspekti primene svih pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad koji su usaglašeni sa odgovarajućim direktivama EU. Učesnici seminara su podelili svoja iskustva sa terena iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, gde im je gospođa Vera Božić – Trefalt ukazala na mere koje trebaju usvojiti.
 
Po oceni učesnika, seminar je zadovoljio njihova očekivanja i dobili su sve potrebne informacije koje su neophodne za razumevanje i implementiranje.
 
Seminaru su prisustvovali mnogobrojni predstavnici lokalnih samouprava, javnih preduzeća i vodećih kompanija u Srbiji. Na naše veliko zadovoljstvo dobili smo veoma dobre ocene od strane učesnika što se tiče organizacije samog seminara, tako i kvaliteta predavača i samog sadržaja seminara.