VANSUDSKO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA ~ arbitraža, mirenje, posredovanje,
interni postupak u sporovima povodom mobinga


 
Udruženje za vanredne situacije Republike Srbije održalo je jednodnevnu – informativnu obuku u hotelu Palace u Beogradu 17.06.2016. godine pod nazivom “Vansudsko rešavanje radnih sprova„
 
Predavač na obuci je bila gospođa Olga Vučković - Kićanović, član radne grupe za izmenu seta Zakona o radu, sertifikovan trener za obuke u oblasti mobinga od EU, posrednik sa Registra Ministarstva pravde specijalizovan za radno pravo, autor Komentara Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, savetnica u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova.
 
Obuka je bila objedinjena pravnim okvirom (Zakon o radu, Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova, Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu i Zakon o posredovanju) i praktičnim znanjem efikasnog vansudskog rešavanja individualnih i kolektivnih radnih sporova. Na samoj obuci akcenat je bio na Zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu i posredovanju u ovim sporovima, obzirom da postoji zakonska obaveza rešavanja u internom postupku posredovanja.
 
Cilj obuke je bio praktično osposobljavanje polaznika da u skladu sa zakonom reše sve radne sporove mirnim putem, izbegavanje skupih i dugih sudskih sporova, uz mogućnost povlačenja već podnetih tužbi radi rešavanja mirnim putem, u besplatnom i hitnom postupku. Po završetku obuke, svaki učesnik je mogao od predavača da dobije odgovor na konkretne probleme sa kojim se susreo u okviru obrađenih tema.
 
Jednodnevnoj informativnoj obuci su prisustvovali pravnici u privatnom i javnom sektoru, ljudski resursi, sindikati, interni posrednici za sporove povodom mobinga i lica za podršku. Na naše veliko zadovoljstvo dobili smo veoma dobre ocene od strane učesnika što se tiče organizacije same obuke, tako i kvaliteta predavača i samog sadržaja obuke.