Životna sredina i upravljanje otpadom za društveno odgovorne firme


 
Posle uspešnog i vrlo posećenog seminara iz oblasti Zaštite životne sredine, Udruženje za vanredne situacije Republike Srbije odlučilo je da organizuje u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine jednodnevni – informativni seminar u hotelu Palace u Beogradu 23.09.2016. godine pod nazivom “Životna sredina i upravljanje otpadom za društveno odgovorne firme”.
 
Seminar je bio namenjen stručnjacima koji se bave pitanjima zaštite životne sredine, vrstom otpada, u cilju bezbednog postupanja, tretmana i odlaganja otpada u društveno odgovornim firmama.
 
Učesnici na seminaru su imali priliku da dobiju značajne informacije od Predstavnika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, koje se tiču odgovornosti i obaveza u vezi sa upravljanjem otpadom, usklađivanjem poslovanja preduzeća sa najnovijim izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, čime dolazi do ekonomskih ušteda jer se ulaskom u sistem smanjuju troškovi prema državi, uređuje se sistem upravljanja otpada primenom principa hijerarhije u upravljanju otpadom.
 
Seminar je bio izuzetno posećen, a pohađali su ga mnogobrojni predstavnici lokalnih samouprava, javnih preduzeća i vodećih kompanija u Srbiji. Na naše veliko zadovoljstvo dobili smo veoma dobre ocene od strane učesnika što se tiče organizacije samog seminara, tako i kvaliteta predavača i samog sadržaja seminara.