BZR na gradilištima i rad na visini


 
Udruženje za vanredne situacije Republike Srbije održalo je jednodnevni – informativni seminar u hotelu Palace u Beogradu 30.09.2016. godine pod nazivom “ "BZR na gradilištima i rad na visini"
 
Predavači na seminaru su bile gospođa Vera Božić – Trefalt, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu i Mira Božić, Šef odseka za pripremu propisa i stručno operativne propise. Seminar je bio zamišljen kao interaktivna komunikacija predavača sa učesnicima, s ciljem davanja odgovora praktične primene BZR na gradilištima i rada na visini.
 
Na seminaru se u prvom bloku govorilo o BZR na gradilištima, dok je drugi blok seminara bio rezervisan za temu vezanu za rad na visini, što obuhvata definisanje radnih mesta na visini, mesta i uloga učesnika u sistemu BZR u formiranju radnog mesta na visini, LZO za sprečavanje padova sa visine, opasnosti u radovima na visini, evakuaciju i sprečavanje povreda radnika na visini.
 
Po oceni učesnika, seminar je zadovoljio njihova očekivanja i dobili su sve potrebne informacije koje su neophodne za razumevanje i implementiranje.
 
Seminar je bio izuzetno posećen, i na naše veliko zadovoljstvo dobili smo veoma dobre ocene od strane učesnika što se tiče organizacije samog seminara, tako i kvaliteta predavača i samog sadržaja seminara.