Efikasno upravljanje ljudskim resursima u skladu sa Zakonom
o radu i Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu


 
Udruženje za vanredne situacije Republike Srbije održalo je jednodnevnu – informativnu obuku u hotelu Palace u Beogradu 21.10.2016. godine pod nazivom "Efikasno upravljanje ljudskim resursima u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu"
 
Predavač na obuci je bila gospođa Olga Vučković - Kićanović, član radne grupe za izmenu seta Zakona o radu, sertifikovan trener za obuke u oblasti mobinga od EU, posrednik sa Registra Ministarstva pravde specijalizovan za radno pravo, autor Komentara Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, savetnica u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova.
 
Cilj obuke je bio sistemsko unapređivanje upravljačkih i organizacionih veština: delegiranja i podele poslova, motivacije, sankcionisanja, kontrole, asertivne komunikacije i kritike, konstruktivnog preusmeravanja konflikata i vansudskog rešavanja sporova i upoznavanje sa pravnim okvirom koji to omogućava (Zakon o radu, Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakon o zaštiti uzbunjivača, Zakon o zabrani diskriminacije). Na samoj obuci akcenat je bio na Zakonu o radu i Zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu, u okviru kojih je bilo obrađeno i pravo na privatnost, uzbunjivanje, zaštitu od diskriminacije, ali i prepoznavanje zloupotrebe zaštite ovih prava iz lukrativnih razloga. Koncept rada je bio interaktivan, uz analizu zakona i praktičan rad.
 
Po oceni učesnika, obuka je zadovoljila njihova očekivanja i dobili su sve potrebne informacije koje su neophodne za razumevanje i implementiranje.
 
Na naše veliko zadovoljstvo dobili smo veoma dobre ocene od strane učesnika što se tiče organizacije same obuke, tako i kvaliteta predavača i samog sadržaja obuke.