Ozakonjenje i elektronska dozvola u sistemu


 
Posle uspešnih i vrlo posećenih seminara iz oblasti ozakonjenja objekata, Udruženje za vanredne situacije Republike Srbije odlučilo je da organizuje u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture još jedan jednodnevni informativni seminar na kojem je učesnicima bila predstavljena i obrađena tema ozakonjenje i elektronska dozvola u sistemu.
 
Predavači na seminaru su bili Darinka Đuran pomoćnik ministra u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Aleksandar Seizović načelnik za objedinjenu proceduru.
 
Seminar je bio zamišljen kao interaktivna komunikacija predavača sa učesnicima, s ciljem prezentovanja primene ozakonjenja i elektronskih dozvola u sistemu, kao i rešavanje tehničkih i pravnih pitanja, koja su nastala ili mogu nastati tokom primene Zakona o ozakonjenju objekata kao i primenom podzakonskih akata. Na seminaru je bila posvećena posebna pažnja na elektronsku proceduru izdavanja građevinskih dozvola i sve prateće aktivnosti, kao i primena Zakona o ozakonjenju objekata – od popisa bespravnih objekata do prvih rešenja o ozakonjenju.
 
Po oceni učesnika, seminar je zadovoljio njihova očekivanja i dobili su sve potrebne informacije koje su neophodne za razumevanje i implementiranje. Na naše veliko zadovoljstvo dobili smo veoma dobre ocene od strane učesnika što se tiče organizacije samog seminara, tako i kvaliteta predavača i samog sadržaja seminara.