Preventivne mere za bezbedan i zdrav rad
koje se odnose na pružanje prve pomoći


 
Posle uspešnih i vrlo posećenih seminara iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, UDRUŽENJE ZA VANREDNE SITUACIJE REPUBLIKE SRBIJE organizovalo je u saradnji sa Upravom za bezbednost i zdravlje na radu jednodnevni informativni seminar na kojem su učesnicima bili predstavljeni Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći , Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju oštrih predmeta koji su medicinska sredstva u zdravstvenoj službi i Pravilnik o preventivnim merama za bezbednost i zdravlje na radu mladih i trudnica.
 
Seminar je realizovan kao interaktivna komunikacija predavača sa učesnicima, gde se u prvom bloku govorilo o Pravilniku o načinu pružanja prve pomoći, kao i o Uredbi o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju oštrih predmeta koji su medicinska sredstva u zdravstvenoj službi, dok je drugi blok seminara bio rezervisan za Pravilnik o preventivnim merama za bezbednost i zdravlje na radu mladih i trudnica.
 
Seminar je izazvao zainteresovanost kod učesnika i po njihovoj oceni seminar je zadovoljio njihova očekivanja i dobili su sve potrebne informacije koje su neophodne za razumevanje i implementiranje.
 
Na naše veliko zadovoljstvo dobili smo veoma dobre ocene od strane učesnika što se tiče organizacije samog seminara, tako i kvaliteta predavača i samog sadržaja seminara.