Upravljanje otpadom u kontekstu cirkularne ekonomije i nova zakonska rešenja


 
Posle uspešnih i vrlo posećenih seminara iz oblasti Zaštite životne sredine, Udruženje za vanredne situacije Republike Srbije odlučilo je da organizuje u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine jednodnevni – informativni seminar u hotelu Palace u Beogradu 30.01.2017. godine pod nazivom “Upravljanje otpadom u kontekstu cirkularne ekonomije i nova zakonska rešenja”.
 
Učesnici seminara su imali priliku da dobiju značajne informacije koje se tiču pravilne primene najnovije zakonske regulative u oblasti upravljanja otpadom, prava, odgovornosti, obaveza i usklađivanja poslovanja preduzeća sa najnovijim izmenama i dopunama zakona, čime se dolazi do značajnih ekonomskih ušteda. Pravilnom primenom regulative i uređenjem sistema upravljanja otpadom kroz primenu principa hijerarhije upravljanja otpadom i koncepta cirkularne ekonomije, smanjuju se ukupni troškovi.
 
Učesnici na seminaru su takođe bili upoznati i sa novim principom koji je uveden u zakonsku regulativu kroz najnovije usvojene izmene i dopune Zakona o upravljanju otpadom – tzv. principom cirkularne ekonomije. Princip cirkularne ekonomije ima za cilj da doprinese smanjenju nastanka i kvalitetnijem zbrinjavanju otpada, uštedi energije i smanjenju potrošnje resursa. Ovaj princip obuhvata upotrebu otpada, tačnije upotrebu materijala i proizvoda koji su završili svoj ''zivotni ciklus'' u proizvodne svrhe i što manje korišćenje novih resursa. Uvođenje principa cirkularne ekonomije znači prelazak sa linearnog sistema upravljanja otpadom koji je značio: ''uzmi – napravi – upotrebi - odloži'' na sistem: ''uzmi – napravi – upotrebi – ponovo upotrebi''. Ovaj sistem podrazumeva model: ''proizvod – otpad – proizvod'' i znači uštedu resursa, šansu za nove investicije i nova radna mesta. Novo zakonodavstvo i sistem upravljanja otpadom kreće se upravo ka primeni ovog principa cirkularne ekonomije.
 
Seminar je bio izuzetno posećen, a pohađali su ga mnogobrojni predstavnici lokalnih samouprava, javnih preduzeća i vodećih kompanija u Srbiji. Na naše veliko zadovoljstvo dobili smo veoma dobre ocene od strane učesnika što se tiče organizacije samog seminara, tako i kvaliteta predavača i samog sadržaja seminara.