Primena zakona o inspekcijskom nadzoru i podzakonskih propisa
sa posebnim osvrtom na kontrolne liste u oblasti rada


 

 
Udruženje za vanredne situacije Republike Srbije održalo je jednodnevni – informativni seminar u Hotelu Palace u Beogradu 10. Februara 2017. godine pod nazivom "Primena Zakona o inspekcijskom nadzoru i podzakonski propisi sa posebnim osvrtom na kontrolne liste u oblasti rada".
 
Predavač na seminaru je bila: Maja Ilić, dipl.inž.tehnologije za hemijsko inženjerstvo, viši savetnik u Inspektoratu za rad, načelnik Odeljenja za studijsko-analitičke poslove. Poznavanje domaćeg i međunarodnog zakonodavstva u oblasti radnih odnosa i bezbednost i zdravlјe na radu. U svojstvu predavača održala veliki broj predavanja iz oblasti upravlјanja projektima, konsaltinga i promena, veština prezentacije i izveštavanja, kao i predavanja iz oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu i radnih odnosa za poslodavce, zaposlene, predstavnike zaposlenih za bezbednost i zdravlјe na radu i lica za bezbednost i zdravlјe na radu iz različitih grana delatnosti, a pre svega iz visokorizičnih delatnosti, kao što su građevinarstvo, hemijska industrija i drvoprerađivačka industrija. Aktivno učestvovanje u radu međunarodnih konferencija, koordinator obuke inspektora rada za uvođenje integrisanog inspekcijskog nadzora u oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu i jedan od autora Priručnika i Metodologije za uvođenje integrisanog inspekcijskog nadzora u oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu, kao i Instrukcije za postupanje inspektora rada prilikom vršenja inspekcijskih nadzora u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu. U svojstvu predstavnika Inspektorata za rad imala aktivnu ulogu kao član Radne grupe za izradu Zakona o inspekcijskom nadzoru i Radne grupe za izmene i dopune Zakona o bezbednosti i zdravlјu na radu. Trenutno, imenovana za člana Posebne radne grupe za izradu podzakonskih akata vezanih za Zakon o inspekcijskom nadzoru, kao i Radne grupe za pripremu preliminarnog spiska privrednih društava i drugih organizacija čija je delatnost projektovanje, izgradnja i nadzor u oblasti saobraćajne infrastrukture radi formiranja jedinstvene evidencije ( tzv. bela i crna lista) navedenih privrednih društava i drugih organizacija u oblasti saobraćajne infrastrukture.
 
Učesnicima na seminaru su predstavljene aktuelne teme: Zakon o inspekcijskom nadzoru kojim se uređuju sadržina, vrste, oblici i postupak inspekcijskog nadzora, ovlašćenja i obaveze učesnika u inspekcijskom nadzoru i druga pitanja od značaja za inspekcijski nadzor, i same poslodavce. Inspekcija je dužna da sačini kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, objavi ih na svojoj internet stranici i primenjuje ih u postupku redovnog inspekcijskog nadzora. Inspektor, postupajući u granicama predmeta inspekcijskog nadzora iz naloga za inspekcijski nadzor, preuzima one provere i druge radnje koje su sadržane u kontrolnoj listi. Sadržina kontrolne liste i činjenice konstatovane u njoj moraju biti overene potpisom inspektora i nadziranog subjekta, odnosno prisutnog lica.
 
Nadzirani subjekt (poslodavac) može dostaviti inspekciji izveštaj o samoproveri ispunjenosti zahteva iz kontrolne liste i samoproceni rizika, koje je sproveo saglasno sadržini kontrolne liste i pravilima o proceni rizika. Uz ovaj izveštaj, nadzirani subjekat inspekciji prilaže i odgovarajuću dokumentaciju, odnosno drugi materiijal (fotografije i dr) kojima se potkrepljuju nalazi iz izveštaja.
 
Na naše veliko zadovoljstvo dobili smo veoma dobre ocene od strane učesnika što se tiče organizacije samog seminara, tako i kvaliteta predavača i samog sadržaja seminara.