Doneti propisi iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
i Plan donošenja propisa u 2017. godini


 

 
Posle uspešnih i vrlo posećenih seminara iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, UDRUŽENJE ZA VANREDNE SITUACIJE REPUBLIKE SRBIJE organizovalo je 24.02.2017. godine u saradnji sa Upravom za bezbednost i zdravlje na radu jednodnevni informativni seminar na kojem su učesnicima bili predstavljeni doneti propisi iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i Plan donošenja propisa u 2017. godini.
 
Seminar je realizovan kao interaktivna komunikacija predavača sa učesnicima, gde se u prvom bloku seminara govorilo o Pravilniku o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći, Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom, dok je drugi blok seminara bio rezervisan za Polazne osnove u vezi usavršavanja znanja lica za bezbednost i zdravlje na radu, Direktiva Evropske Unije, Saveta Evropske Zajednice (EEC) o uvođenju mera za podsticanje poboljšanja bezbednosti i zdravlja radnika na radu.
 
Seminar je bio namenjen svima koji se bave problemima BZR, a naročito: poslodavcima, stručnim licima za BZR, pravnim licima i preduzetnicima sa licencama u oblasti BZR, predstavnicima medicine rada, predstavnicima sindikalnih organizacija i predstavnicima zaposlenih (odbora) za BZR, investitorima, projektantima, građevinarima, koordinatorima BZR na gradilištima i dr.
 
Seminar je izazvao veliku zainteresovanost kod učesnika i po njihovoj oceni seminar je zadovoljio njihova očekivanja i dobili su sve potrebne informacije koje su neophodne za razumevanje i implementiranje.
 
Seminar je bio izuzetno posećen i na naše veliko zadovoljstvo dobili smo veoma dobre ocene od strane učesnika što se tiče organizacije samog seminara, tako i kvaliteta samih predavača I samog sadržaja seminara.