Izmene i dopune ADR 2017, sa osvrtom na novi Zakon o transportu opasnih roba


 

 
Udruženje za vanredne situacije Republike Srbije organizovalo je jednodnevni informativni seminar 10. marta 2017. godine u Hotelu Palace u Beogradu pod nazivom "Izmene i dopune ADR 2017, sa osvrtom na novi Zakon o transportu opasnih roba".
 
Početkom godine stupio je na snagu Zakon o transportu opasnih roba, koji je stavio van snage Zakon o transportu opasnog tereta, iako se i dalje primenjuju podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o transportu opasnog tereta.
 
Evropskim sporazumom o međunarodnom transportu opasnih roba u drumskom saobraćaju (ADR), propisani su tehnički uslovi koje je neophodno ispuniti kako bi se nesmetano obavio transport opasnih roba. Evropska komisije pri UN, svake druge godine donosi izmene i dopune ADR. Na osnovu ADR donose se nacionalni propisi koji regulišu ovu oblast.
 
Seminar je bio zamišljen kao interaktivna komunikacija predavača sa učesnicima, gde se u prvom bloku seminara govorilo o Izmenama i dopunama ADR 2017, dok je drugi blok seminara bio rezervisan za osvrt na novi Zakon o transportu opasnih roba.
 
Predavač na seminaru je bio Branko Vukobratović, savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta. Trenutno zaposlen kao izvršni direktor i predavač u RICO TRAINING CENTRE. Prethodno šef odseka inspekcijskog nadzora u Upravi za transport opasnog tereta i inspektor za kontrolu vanrednih prevoza i prevoza opasnih materija, Uprave saobraćajne policije MUP RS. Poznavanje domaćeg i međunarodnog zakonodavstva u oblasti transporta opasnih roba i bezbednosti saobraćaja na putevima. U svojstvu predavača održao veliki broj predavanja iz oblasti transporta opasnog tereta i bezbednosti saobraćaja.
 
U svojstvu predstavnika Uprave saobraćajne policije aktivno učestvovao u izradi Zakona o transportu opasnog tereta i Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Kao šef inspekcije Uprave za transport opasnog tereta bio član radnih grupa za izradu podzakonskih akata vezanih za Zakon o transportu opasnog tereta.
 
Po oceni učesnika, seminar je zadovoljio njihova očekivanja i dobili su sve potrebne informacije koje su neophodne za razumevanje i implementiranje.
 
Seminar je bio izuzetno posećen, i na naše veliko zadovoljstvo dobili smo veoma dobre ocene od strane učesnika što se tiče organizacije samog seminara, tako i kvaliteta samih predavača i samog sadržaja seminara.