Kapacitet (broj ljudi unutar) javnih objekata s obzirom na uslove evakuacije pri požaru


 

 
Udruženje za vanredne situacije Republike Srbije odlučilo je da organizuje jednodnevni – informativni seminar u hotelu Palace u Beogradu 21.04.2017. godine pod nazivom “KAPACITET (BROJ LJUDI UNUTAR) JAVNIH OBJEKATA S OBZIROM NA USLOVE EVAKUACIJE PRI POŽARU”.
 
Na seminaru se pričalo o razvoju požara u prostorijama javnih i poslovnih objekata i shodno tome potrebama za hitnom intervencijom, proračunu evakuacije i proračun kapaciteta javnih objekata. U praksi se pokazalo da se prilikom izrade određene dokumentacije najviše vreme izdvoji na ovome, a kada su u pitanju konsultacije sa inspektorima MUP-a. Na seminaru se pored teme javnih objekata, razmatranje proširilo i na poslovne zgrade kroz više analiza i urađenih primera. Prikazala se i metoda proračuna po Nelsonu koja će se obraditi pravilnikom na kome se radi, a koji treba da zameni SRPS TP 21.
 
Predavač na seminaru je bio Nikola Kleut konsultant za bezbednost od požara i eksplozija eksplozivnih smeša, autor SRPS TP 21 i više drugih propisa. Poseduje dugogodišnje iskustvo u oblasti zaštite od požara u MUP-u.
 
Seminar je imao odličan odziv na kome su prisustvovali arhitekte, projektanti, mnogobrojni predstavnici lokalnih samouprava, javnih preduzeća, opština, stručna lica osposobljena za poslove ZOP kao i predstavnici vodećih kompanija u Srbiji.
 
Po oceni učesnika, jednodnevni informativni seminar je zadovoljio njihova očekivanja i dobili su potrebne informacije koje su neophodne za razumevanje i implementiranje, i i na naše veliko zadovoljstvo dobili smo veoma dobre ocene od strane učesnika što se tiče organizacije samog seminara, tako i kvaliteta samog predavača i samog sadržaja seminara.