Informativna obuka: "Mobing, diskriminacija, uzbunjivanje, poverljivost"


 

 
Udruženje za vanredne situacije Republike Srbije održalo je jednodnevnu – informativnu obuku u Hotelu Palace u Beogradu 12. 05. 2017. godine pod nazivom " Mobing, diskriminacija, uzbunjivanje, poverljivost".
 
Predavač na obuci je bila: Olga Vučković Kićanović, viši savetnik u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, afirmisani stručnjak i iskusan predavač u oblasti radnog prava i radnih odnosa, specijalizovani posrednik za radno pravo Registra Ministarstva pravde, autor Komentara Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu i knjiga Praktikum poslovnog uspeha i Karijerologija – pravni, emocionalni i socijalni okvir uspešnog poslovanja.
 
Učesnici na obuci su imali priliku da se upoznaju sa četiri zakona koji se u praksi često prepliću, bilo u definisanju predmeta zaštite i zloupotrebe prava na zaštitu ili tako što se kumulativno krše, sa istim motivom i ciljem.
 
Cilj obuke je bio efikasna inplementacija navedenih zakona u praksi, sa posebnim osvrtom na interno i vansudsko rešavanje sporova povodom mobinga, diskriminacije, povrede prava na uzbunjivanje i poverljivost.
 
Učesnici su takođe upoznati sa pravilnim prepoznavanjem i zaštitom zaštićenih dobara, koji je interes i poslodavca i zaposlenih, dok je blagovremeno i zakonito utvrđivanje zloupotrebe prava na zaštitu interes prvenstveno poslodavca, poslovne politike i efikasne radne discipline.
 
Po oceni učesnika, obuka je zadovoljila njihova očekivanja i dobili su sve potrebne informacije koje su neophodne za razumevanje i implementiranje.
 
Obuka je bila izuzetno posećena, i na naše veliko zadovoljstvo dobili smo veoma dobre ocene od strane učesnika što se tiče organizacije same obuke, tako i kvaliteta predavača i samog sadržaja jednodevne informativne obuke.