Primena Zakona o ozakonjenju objekata


 
Nakon završenog popisa nelegalno izgrađenih objekata po Srbiji, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture krenulo je u drugu fazu - kontrolu donošenja rešenja građevinskih inspektora kao i rešenja o ozakonjenju objekata.
 
Shodno tome UDRUŽENJE ZA VANREDNE SITUACIJE REPUBLIKE SRBIJE odlučilo je da sa predstavnicima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture organizuje 26.05.2017. godine jednodnevni informativni seminar u cilju efikasnijeg sprovođenja druge faze ozakonjenja.
 
Predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture su se truditi da kroz interaktivnu komunikaciju sa učesnicima na samom seminaru reše sve nedoumice vezano za drugu fazu ozakonjenja, u cilju što efikasnijeg daljeg sprovođenja Zakona o ozakonjenju objekata.
 
Po oceni učesnika, jednodnevni informativni seminar je zadovoljio njihova očekivanja i dobili su sve potrebne informacije koje su neophodne za razumevanje i implementiranje.
 
Seminar je bila izuzetno posećen i na naše veliko zadovoljstvo dobili smo veoma dobre ocene od strane učesnika što se tiče organizacije samog seminara, tako i kvaliteta predavača i samog sadržaja seminara.