Nove poslovne mogućnosti, prava i obaveze
privrednih subjekata u oblasti upravljanja otpadom


 
Udruženje za vanredne situacije Republike Srbije odlučilo je da organizuje u saradnji sa predstavnicima Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine jednodnevni – informativni seminar u hotelu Palace u Beogradu 16.06.2017. godine pod nazivom “Nove poslovne mogućnosti, prava i obaveze privrednih subjekata u oblasti upravljanja otpadom”.
 
Izmene i dopune Zakona o upravljanju otpadom koje su stupile na snagu marta 2016. godine, uvele su niz novih zakonodavnih rešenja. Nova zakonodavna rešenja tiču se: nus proizvoda, prestanka statusa otpada, uređenje troškova upravljanja medicinskim i farmaceutskim otpadom, uvođenje pojma pripreme za ponovnu upotrebu, reparacije, kao i uvođenja principa kružne ekonomije što znaći upotrebu otpada kao resursa.
 
Učesnici na samom seminaru su dobili značajne informacije koje se tiču: prava, obaveza, odgovornosti i novih poslovnih mogućnosti prema novoj zakonskoj i podzakonskoj regulativi. Seminar je pružio sagledavanje novih zakonodavnih rešenja i sa aspekta zaštite životne sredine ali i sa jednog novog aspekta - aspekta novih poslovnih mogućnosti i ulaganja.
 
Učesnici su takođe bili upoznati sa novim poslovnim mogućnostima koje se tiču: uvođenja nus proizvoda, prestanka statusa otpada, uvođenje pojma pripreme za ponovnu upotrebu i uvođenja principa kružne ekonomije. Takođe akcenat je bio stavljen i na nove podzakonske akte kojima se detaljnije uređuju prava i obaveze sadržane u zakonu. Posebno su bili obrađeni podzakonski akti koji se odnose na oblast upravljanja medicinskim i farmaceutskim otpadom, na dokument o kretanju otpada, sadržinu dozvole za upravljanje otpadom.
 
Nove poslovne mogućnosti su bile razmotrene i u vezi sa principom kružne ekonomije a u kontekstu nus proizvoda, prestanka statusa otpada, pripreme za ponovnu upotrebu i reparacije proizvoda. Celokupno novo zakonodavstvo i sistem upravljanja otpadom kreće se upravo ka primeni ovog principa cirkularne ekonomije koji posmatra otpad kao resurs i teži da zameni linerani sistem upravljanja otpadom.
 
Seminar je bio izuzetno posećen, i na naše veliko zadovoljstvo dobili smo veoma dobre ocene od strane učesnika što se tiče organizacije samog seminara, tako i kvaliteta samih predavača i samog sadržaja seminara.
 
Po oceni učesnika, jednodnevni informativni seminar je zadovoljio njihova očekivanja i dobili su potrebne informacije koje su neophodne za razumevanje i implementiranje.