Upozavanje sa bitnim pravilnicima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu


 
Posle uspešnih i vrlo posećenih seminara iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, UDRUŽENJE ZA VANREDNE SITUACIJE REPUBLIKE SRBIJE organizovalo je 22.09.2017. godine u saradnji sa Upravom za bezbednost i zdravlje na radu jednodnevni informativni seminar na kojem su učesnicima bili predstavljeni doneti pravilnici iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
 
Seminar je realizovan kao interaktivna komunikacija predavača sa učesnicima, gde se u prvom bloku seminara govorilo o Predlogu pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama, Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju karcinogenima ili mutagenima, dok je drugi blok seminara bio rezervisan za Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o obezbeđivanju oznaka za bezbednost i zdravlje na radu.
 
Seminar je bio namenjen svima koji se bave problemima BZR, a naročito: poslodavcima, stručnim licima za BZR, pravnim licima i preduzetnicima sa licencama u oblasti BZR, predstavnicima medicine rada, predstavnicima sindikalnih organizacija i predstavnicima zaposlenih (odbora) za BZR, investitorima, projektantima, građevinarima, koordinatorima BZR na gradilištima i dr.
 
Seminar je izazvao veliku zainteresovanost kod učesnika i po njihovoj oceni seminar je zadovoljio njihova očekivanja i dobili su sve potrebne informacije koje su neophodne za razumevanje i implementiranje.
 
Seminar je bio izuzetno posećen i na naše veliko zadovoljstvo dobili smo veoma dobre ocene od strane učesnika što se tiče organizacije samog seminara, tako i kvaliteta samih predavača i samog sadržaja seminara.