Poslovne mogućnosti, prava i obaveze privrednih subjekata
u oblasti upravljanja otpadom, nova podzakonska akta


 
Udruženje za vanredne situacije Republike Srbije odlučilo je da organizuje u saradnji sa predstavnicima Ministarstvom zaštite životne sredine jednodnevni – informativni seminar u hotelu Palace u Beogradu 29.09.2017. godine pod nazivom “Poslovne mogućnosti, prava i obaveze privrednih subjekata u oblasti upravljanja otpadom, nova podzakonska akta”.
 
Kompleksno zakonodavstvo uređuje oblast upravljanja otpadom. Nova zakonodavna rešenja tiču se nus proizvoda, prestanka statusa otpada, uređenje troškova upravljanja medicinskim i farmaceutskim otpadom, uvođenje pojma pripreme za ponovnu upotrebu, reparacije, kao i uvođenja principa kružne ekonomije što znači upotrebu otpada kao resursa.
 
Učesnici na samom seminaru su dobili značajne informacije koje se tiču: Prava, obaveza, odgovornosti i novih poslovnih mogućnosti prema novoj zakonskoj i podzakonskoj regulativi, sagledavanje novih zakonodavnih rešenja i sa aspekta zaštite životne sredine ali i sa jednog novog aspekta - aspekta novih poslovnih mogućnosti i ulaganja.
 
Poseban osvrt je bio dat na nove poslovne mogućnosti koje se tiču uvođenja nus proizvoda, prestanka statusa otpada, uvođenje pojma pripreme za ponovnu upotrebu i uvođenja principa kružne ekonomije. Takođe akcenat je stavljen i na nove podzakonske akte kojima se detaljnije uređuju prava i obaveze sadržane u zakonu.
 
Učesnici su takođe bili upoznati i sa podzakonskim aktom koji se odnosi na oblast upravljanja medicinskim i farmaceutskim otpadom, na dokument o kretanju otpada, sadržinu dozvole za upravljanje otpadom.
 
Seminar je bio izuzetno posećen, i na naše veliko zadovoljstvo dobili smo veoma dobre ocen od strane učesnika što se tiče organizacije samog seminara, tako i kvaliteta samih predavača i samog sadržaja seminara.
 
Po oceni učesnika, jednodnevni informativni seminar je zadovoljio njihova očekivanja i dobili su potrebne informacije koje su neophodne za razumevanje i implementiranje.