Potpisan ugovor o poslovnoj saradnji između Udruženja za vanredne situacije
Republike Srbije i Agencije za edukacije BODYGUARD CENTER


 

 
Sa ponosom želimo da Vam predstavimo da je na današnji dan 15.03.2017. godine potpisan Ugovor o poslovnoj saradnji između Udruženja za vanredne situacije Republike Srbije i agencije za edukacije BODYGUARD CENTER iz Novog Sada.
 
Ispred Udruženja za vanredne situcije Republike Srbije, ugovor je potpisan od strane Predsednika Udruženja Zorana Ignjića, dok je ispred Agencije za edukacije BODYGUARD CENTER, ugovor potpisao osnivač Andrija Mumović, gde planiramo da u narednom vremenskom period organizujemo obuke:
 
- Obuka za obavljanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja (01);
- Obuka za obavljanje poslova fizičko- tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim proredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građanja (02);
- Obuka za obavljanje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite (03);
- Obuka za obavljanje poslova montaže, puštanja u rad i održavanje sistema tehničke zaštite (04);
 
BODYGUARD CENTER je agencija za edukaciju specijalizovana za stručnu obuku i licenciranje službenika privatnog obezbeđenja, po ovlašćenju Ministarstva unutrašnjih poslova broj: 58/15.
 
Nakon donošenja Zakona o privatnom obezbeđenju (Sl. glasnik RS br. 104/13) i Pravilnika o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja (Sl. glasnik br. 117/14) pojavila se potreba za stručnom obukom i licenciranjem svih službenika privatnog obezbeđenja.
 
Naš nastavni tim je sastavljen od veoma stručnih i iskusnih predavača, doktora i profesora, koji su podeljeni po oblastima i temama, određenim pomenutim Zakonom i Pravilnikom. Teorijska nastava se održava u lepo uređenoj učionici u ulici Desanke Maksimović br. 26, u Novom Sadu, a u istoj ulici, samo na broju 13, u komfornoj sportskoj sali sa 200 kvadrata judo strunjača, obavlja se praktična obuka u primeni fizičke snage - samoodbrane.
 
Za detaljnije informacije obratite se na telefon:
 
- Tehničke konsultacije: Zoran Ignjić 021/65-26-715