UDRUŽENJE ZA VANREDNE SITUACIJE REPUBLIKE SRBIJE osnovano je 07.02.2014. godine., na Međunarodni dan života, sa ciljem da promoviše značaj upravljanja vanrednim situacijama i stalno unapređenje zaštite zdravlja i života građana, imovine, životne sredine i kulturnog nasleđa.

Poučeni dešavanjima koji su se u zadnjih nekoliko godina desili na teritoriji Republike Srbije, prepoznao se značaj osnivanja ovakvog udruženja, koje će svojim aktivnostima raditi na tome da se kod građana poveća svest o opasnostima sa kojima se mogu suočiti u svom neposrednom okruženju, a i šire.  Paralelno sa tim vrlo je bitno raditi na tome da se građani stalno edukuju i podsećaju da prevencija, dobra pripremljenost za reagovanje i informisanost imaju vrlo značajnu, često presudnu, ulogu u spasavanju ljudskih života.
Ciljevi udruženja su, pored ostalih, povećati otpornost društva i razviti bezbednosnu kulturu građana. To se može postići samo ako se stalno radi na usavršavanju i nadogradnji sistema zaštite i spasavanja.

Misija udruženja je da se konstantnim radom, aktivnostima i inicijativom unapredi sistem upravljanja vanrednim situacijama i da ova tema stalno bude aktuelna, a ne samo kada se neka velika nesreća dogodi. Misija udruženja jeste i obuka građana za pružanje pomoći prilikom vanrednih situacija sa akcentom na najosetljivije kategorije stanovništva (dece, trudnica, osobe sa invaliditetom i starijim osobama).
Svoje ciljeve i misiju udruženje će ostvariti sarađivanjem sa naučno-istraživačkim i naučno-obrazovnim institucijama, koje imaju značajnu ulogu kada se radi o predviđanju, prognozi i davanju informacija  o vrsti vanredne situacije koja preti.

Jedan od statutarnih ciljeva udruženja jeste i saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, preko Sektora za vanredne situacije, što će imati važnu ulogu u ostvarivanju ostalih ciljeva udruženja.