Članovi u Udruženju za vanredne situacije mogu biti: redovni, pridruženi ili počasni.

Redovni član može biti svako fizičko i pravno lice koje prihvata ciljeve Udruženja, Statut i druga pravna akta Udruženja i podnese Prijavu za učlanjenje. Pridruženi član može postati obrazovna ili neka druga institucija, preduzeće, preduzetnik, nevladina organizacija i udruženje koje se bavi poslovima iz oblasti vanrednih situacija i unapređenjem ove oblasti. Redovni i pridruženi članovi imaju pravo glasa u Skupštini Udruženja i plaćaju članarinu. Pridruženi član koji je pravno lice, ima jedan glas u Skupštini Udruženja.

Počasni članovi su istaknuti pojedinci kao i pravna lica, čiji naučno-istraživački, stručni i profesionali rad, zalaganje i stručnost može dati značajan doprinos funkcionisanju i unapređenju Udruženja. Počasni članovi nemaju prava glasa u Skupštini Udruženja, ne mogu da budu birani u tela Udruženja i nemaju obavezu plaćanja članarine.

Procedura prijema u članstvo Udruženja počinje podnošenjem Prijave za članstvo u Udruženju i potpisivanjem Izjave o pristupanju i prihvatanju prava i obaveza koje proističu iz članstva. Potrebna dokumenta se podnose sekretaru Udruženja, a zatim ih sekretar dostavlja Predsedniku Upravnog odbora koji je u obavezi da Prijavu uvrstiti u dnevni red sednice Upravnog odbora najkasnije do prve sledeće  sednice održane nakon što je Prijavu primio.

Visina članarine prikazana je u priloženoj tabeli: (pdf pdf, 75 kb)

Godišnja članarina se uplaćuje na račun Udruženja 160-40252-48 kod Banca Intesa Beograd i važi godinu dana od dana uplate.

Za sve dodatne informacije obratite se Udruženju putem mejla uzvs@eunet.rs ili na telefon 069 / 456 10 40.

Prijava za članstvo u Udruženju i Izjava o pristupanju i prihvatanju prava i obaveza koje proističu iz članstva:
Obrazac za pravna lica (pdf pdf, 107 kb) (doc word, 13 kb)
Obrazac za fizička lica  (pdf pdf, 102 kb) (doc word, 12 kb)

Pravilnik o članstvu u Udruženje za vanredne situacije Republike Srbije možete pogledati na sledećem linku:
(pdf pdf, 160 kb).